Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013

ΠΟΣΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΩΦΙΜΩΝ ΕΤΟΣ 2013

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

                  1)  ΖΥΜΑΡΙΚΑ

12  ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 2  ΜΕΛΗ
17  ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 3  ΜΕΛΗ
22  ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 4   ΜΕΛΗ
26  ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 5   ΜΕΛΗ
28  ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 6   ΜΕΛΗ
32  ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 7   ΜΕΛΗ
33  ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 8   ΜΕΛΗ
34  ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 9   ΜΕΛΗ
34  ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 10 ΜΕΛΗ
35  ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 11 ΜΕΛΗ
35  ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 13 ΜΕΛΗ
36  ΚΙΛΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 15 ΜΕΛΗ

                2)  ΠΑΡΘΕΝΟ  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

5   ΛΙΤΡΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 2   ΜΕΛΗ  
6   ΛΙΤΡΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 3   ΜΕΛΗ  
8   ΛΙΤΡΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 4   ΜΕΛΗ
10 ΛΙΤΡΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 5   ΜΕΛΗ
12 ΛΙΤΡΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 6   ΜΕΛΗ
15 ΛΙΤΡΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 7   ΜΕΛΗ
17 ΛΙΤΡΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 8   ΜΕΛΗ
19 ΛΙΤΡΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 9   ΜΕΛΗ
21 ΛΙΤΡΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 10 ΜΕΛΗ
23 ΛΙΤΡΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 11 ΜΕΛΗ
26 ΛΙΤΡΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 13 ΜΕΛΗ
27 ΛΙΤΡΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 15 ΜΕΛΗ

          3) ΤΥΡΙ ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΠ

1   ΠΑΚΕΤΟ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 2   ΜΕΛΗ
2   ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 3   ΜΕΛΗ
3   ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 4   ΜΕΛΗ
4   ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 5   ΜΕΛΗ
4   ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 6   ΜΕΛΗ
4   ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 7   ΜΕΛΗ
6   ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 8   ΜΕΛΗ
8   ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 9   ΜΕΛΗ
9   ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 10 ΜΕΛΗ
9   ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 11 ΜΕΛΗ                                                                                   10 ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 13 ΜΕΛΗ
10 ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 15 ΜΕΛΗ

                  4) ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ ΠΟΠ

2   ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 2   ΜΕΛΗ
2   ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 3   ΜΕΛΗ
3   ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 4   ΜΕΛΗ
3   ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 5   ΜΕΛΗ
6   ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 6   ΜΕΛΗ
6   ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 7   ΜΕΛΗ
7   ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 8   ΜΕΛΗ
8   ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 9   ΜΕΛΗ
9   ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 10 ΜΕΛΗ
9   ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 11 ΜΕΛΗ
9   ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 13 ΜΕΛΗ
10 ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 15 ΜΕΛΗ

                 5) ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ

4   ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 2   ΜΕΛΗ
4   ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 3   ΜΕΛΗ
4   ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 4   ΜΕΛΗ
6   ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 5   ΜΕΛΗ
7   ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 6   ΜΕΛΗ
8   ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 7   ΜΕΛΗ
9   ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 9   ΜΕΛΗ
10 ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 10 ΜΕΛΗ
11 ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 11  ΜΕΛΗ
12 ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 13 ΜΕΛΗ
15 ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 15 ΜΕΛΗ


              

              

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου